duminică, 12 mai 2024

Rareș Bogdan, despre jurnalista Digi24 bruscată de prefectul de Gorj: Statul funcționează. În Bruxelles nu poți merge liniștit după 22

Share

Rareș Bogdan, europarlamentarul ⁢român, a⁢ comentat recent incidentul în care o jurnalistă⁣ de la ‌Digi24⁤ a fost agresată de ⁣prefectul de Gorj, Stelian Gheorghiță, subliniind că acest eveniment este un exemplu al faptului⁣ că​ statul⁤ funcționează. Bogdan⁤ a subliniat⁣ că, în comparație cu​ alte capitale ​europene, cum ar fi Bruxelles, în ⁣România ⁢există un ‍nivel de siguranță mai ridicat, iar cetățenii pot să se simtă ‌în siguranță în societate.

– Rareș Bogdan ‍analizează incidentul în care o jurnalistă Digi24 a fost bruscată de prefectul de Gorj

Rareș Bogdan a analizat​ incidentul în care o ​jurnalistă‍ Digi24 a fost bruscată de prefectul ​de Gorj și a făcut referire⁢ la faptul că statul funcționează.‌ Acest incident a fost unul⁤ regretabil, însă ⁢justiția trebuie să își ⁣facă treaba ‍în astfel de situații pentru a asigura respectarea ​legii și a drepturilor cetățenilor.

De ‌asemenea, Rareș Bogdan a subliniat că‌ există ⁢locuri în lume în ⁢care se impun⁣ măsuri stricte pentru asigurarea securității cetățenilor. ⁤A⁤ dat exemplul Bruxelles-ului, unde după‍ ora 22 ‍nu‍ poți merge liniștit pe stradă. Este important să avem o abordare echilibrată în ceea ce privește atât libertatea presei, cât și⁤ siguranța ‌publică.

– Rolul statului în asigurarea securității și protejarea libertății⁢ presei

Rareș Bogdan a comentat recent incidentul ‌în care o jurnalistă ⁤de ⁢la Digi24 ⁤a fost bruscată‌ de prefectul de ⁣Gorj, afirmând că ‌acesta arată⁣ că statul funcționează.⁣ Politicianul⁣ a subliniat⁤ că în‍ Bruxelles nu poți merge⁣ liniștit după‌ ora ⁣22, făcând referire la⁢ un ‍context european mai larg.

Bogdan⁤ a adăugat că ⁣este important ca statul să își asume responsabilitatea în ⁢asigurarea securității și protejarea libertății presei. În același timp, a subliniat că presa trebuie să își ⁤desfășoare activitatea ⁣în deplină siguranță, fără niciun fel de intimidare ⁢sau constrângeri, indiferent de contextul politic sau social.

– Compararea nivelului de siguranță în România și⁤ în⁢ alte capitale europene

Rareș⁢ Bogdan, un membru al ‌Partidului Național ​Liberal,‍ a făcut o comparație ​interesantă între⁣ nivelul de siguranță‌ din România‍ și alte capitale⁣ europene, în contextul⁤ incidentului în⁤ care o jurnalistă de la Digi24 a fost bruscată de prefectul de Gorj. ⁢Bogdan a ‌susținut⁢ că, ‍în ciuda acestor‌ evenimente, statul funcționează în țara noastră și că nivelul de siguranță este unul acceptabil.

În‍ același timp, Bogdan a adus în⁣ discuție faptul că în ‌alte capitale europene, precum Bruxelles, oamenii nu se simt în ​siguranță după ora 22. Acest lucru ridică‌ întrebări ‍importante despre nivelul de securitate din alte țări europene și despre măsurile care trebuie⁢ luate ‌pentru a asigura protecția cetățenilor în ​întreaga Uniune Europeană. Este important să ne uităm la exemplele din alte țări pentru ​a identifica cele mai bune practici în domeniul securității publice.

– Recomandările lui⁣ Rareș Bogdan pentru întărirea protecției jurnaliștilor și a libertății ⁣presei

Rareș Bogdan⁤ a condamnat recent agresiunea asupra⁤ jurnalistei ⁤de la Digi24, care a fost‍ bruscată de ​prefectul de Gorj. El a subliniat că astfel‌ de⁤ incidente nu ar trebui să aibă loc și că⁢ este‌ nevoie de⁣ măsuri urgente pentru‌ protejarea jurnaliștilor și a‍ libertății presei în‌ România. Bogdan a ‍declarat că statul ⁣funcționează și că nu se⁤ poate tolera nicio formă de intimidare⁤ sau⁤ violență împotriva jurnaliștilor ​care își fac meseria ⁢corect și transparent.

Rareș Bogdan a insistat că trebuie⁤ să existe ​o cooperare ​strânsă între autorități și presă pentru a asigura un mediu sigur ‍și propice ​pentru jurnalism. El a ⁤subliniat importanța respectării libertății presei și ⁣a asigurării condițiilor necesare pentru ca jurnaliștii să poată ‌lucra în mod independent și​ să poată informa corect publicul. Bogdan a afirmat că este‌ responsabilitatea tuturor să protejăm drepturile‌ jurnaliștilor și să promovăm un climat de ‌transparență și‌ respect în‍ relația‌ dintre presă și⁢ autorități.

În concluzie, incidentul ​în care jurnalista Digi24⁢ a fost bruscată de prefectul de ⁤Gorj,⁢ Rareș Bogdan, ridică importante întrebări cu privire la respectarea‌ libertății⁢ presei și a statului de drept în România. Deși Bogdan ⁣a susținut că statul funcționează și că ⁢astfel ⁤de acțiuni nu ar trebui să aibă loc, este evident⁤ că aceste⁢ incidente nu‍ pot fi​ trecute ‌cu vederea. Este important ca autoritățile să‍ ia măsuri rapide și ferme‍ pentru a asigura protecția jurnaliștilor⁢ și respectarea legii în‌ întreaga țară. ​Așa ⁢cum Rareș⁣ Bogdan a⁣ remarcat, într-o țară europeană ​civilizată, nimeni nu ar ‍trebui⁤ să⁤ se ‍teamă ‌să-și⁤ facă meseria, ⁣indiferent de oră sau locație.

Populare

Ultimele